skip to Main Content

Mgr. Eva Macháňová

Eva Macháňová je zakladatelkou a majitelkou jazykové školy Lanquest. Je absolventkou magisterského studia anglické a české filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň je držitelkou překladatelského certifikátu a osvědčení o pedagogické způsobilosti. Výuce jazyků se věnuje už přes deset let, vyučuje angličtinu a češtinu pro cizince. Je také členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a účastní se pravidelně metodických školení, kde se seznamuje s novými trendy ve výuce cizích jazyků. V rámci své profese vede výběrová řízení pro lektory na jiných jazykových školách a účastní se sledování kvality výuky včetně hospitací a metodického poradenství. Kromě výuky se zaměřuje také na překlad komerčních, odborných a uměleckých textů a věnuje se teorii uměleckého překladu. Ve svém volnu tráví čas s rodinou a přáteli. Má dvě děti. Nejraději relaxuje aktivně sportem, jezdí na kole, na divoké vodě a lyžuje.

„Jazykovou školu Lanquest jsem založila s myšlenkou nabídnout klientům kvalitní výuky zajištěnou plně kvalifikovanými lektory.  Sázíme na rodinný formát školy, díky němuž si budujeme přehled o potřebách našich klientů a jsme schopni vyhovět různým požadavkům. Tomu odpovídá i různorodá nabídka kurzů. Naší silnou stránkou je především kvalita, flexibilita a výborné technické zázemí, které nám umožňuje dělat výuku zábavnější a efektivnější. V olomouckém kraji se nám nadále daří konkurovat příznivou cenou, kterou ocení zejména stálí zákazníci STAR programu.“

Mgr. Eva Macháňová
Back To Top