skip to Main Content

Diana Urbanová

Diana dokončila gymnázium v Lanškrouně. Po vykonání maturity z angličtiny byla přijata ke
studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dvouobor anglistika –
bohemistika. Tento rok zdárně směřuje k titulu Bc. Během studia vykonávala funkci
šéfredaktorky webových stránek a věnuje se výuce angličtiny, češtiny a češtiny pro anglicky
hovořící cizince. Při studiu VŠ absolvovala kurz, který završila zkouškou Track Test a získala
certifikát C2 z anglického jazyka. V průběhu studia na střední i vysoké škole patřila do
organizačního týmu, který se podílel na česko–anglických akcích na školách i pro veřejnost
(Olympiáda v AJ, English day, Dny Evropy, návštěvy studentů ze zahraničí apod.). Poslední
rok se velmi aktivně věnuje průvodcovské a hlavně tlumočnické činnosti. Ve svém volném
čase ráda čte, sleduje filmy a seriály a relaxuje při procházkách v přírodě.

Diana Urbanová
Back To Top