skip to Main Content

Bc. Zdeňka Pluháčková

Zdeňka Pluháčková vystudovala učitelství německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Už za studií vyjížděla s různými spolky do Německa, kde tlumočila. Během svého působení na základní škole spolupracovala s UP, v rámci průběžných praxí vedla náslechové hodiny pro studenty. Každoročně jezdila se žáky do německy mluvících zemí. Bohaté zkušenosti má s výukou německého jazyka ve významných německých firmách olomouckého regionu. Vede skupinové i individuální kurzy všech věkových kategorií. Deset let se také věnuje odborným překladům. Působí jako metodik německého jazyka. Její práce ji naplňuje, ráda pracuje s lidmi.

Bc. Zdeňka Pluháčková
Back To Top