skip to Main Content

Metodický workshop

I naši lektoři se rádi a dále vzdělávají. Dnešní metodický workshop na téma Small Talk vedla zkušená lektorka a metodička Kristína Žáková. Její výstup bude zapracován do metodické příručky jazykové školy Lanquest. Těšíme se s ostatními lektory na říjnový workshop na téma ??? (bude uvedeno začátkem října).

Back To Top