skip to Main Content

Angličtina

Pro anglický jazyk vedeme širokou nabídku kurzů, ze které si vybere skutečně každý

Veřejnostní kurzy angličtiny

Skupinové semestrální kurzy jsou vhodné pro všechny zájemce, kterým vyhovuje pravidelný rozvrh a plynulá návaznost výuky. Vyučujeme na různých úrovních od září do ledna a od února do června. Po dohodě je možné nastoupit do kurzu i v průběhu roku.

Částka, kterou zaplatíte, bude úměrně snížena podle data nástupu do kurzu. Nejčastěji vyučujeme podle moderní a osvědčené interaktivní učebnicové sady English File 3rd edition, kterou doplňujeme dalšími vhodnými materiály. Základním požadavkem je efektivní komunikativní výuka.

Přehled aktuálních kurzů a kapacit je možné průběžně sledovat v nabídce výše.

Firemní kurzy angličtiny

Firemní kurzy probíhají buď v našich prostorách, nebo v sídle zákazníka. Nabízíme kurzy obecné angličtiny, obchodní angličtiny či specializované kurzy podle zaměření firmy (logistika, administrativa, strojírenství aj).

Výuku lze realizovat ve standardním semestrálním režimu či po dohodě v blocích. Firemní výuka probíhá i v letních měsících. Kromě výuky nabízíme také administrativní podporu dotačních projektů, jazykový audit či poradenství.

Po dohodě lze také vyhovět směnnému provozu ve firmách.

Angličtina pro management

Pokud jste vytíženi a máte speciální požadavek na výuku, ať už se jedná o místo či neobvyklý čas, jsme schopni Vám vyjít vstříc. Nabízíme plně flexibilní kurz přímo pro Vás.

Kurzy pro management jsou standardně zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností jako vedení obchodních jednání, vyjednávání, formální společenská konverzace aj. Náplň kurzu a volba lektora jsou plně podřízeny zákazníkovi.

Nabízíme kombinaci více lektorů včetně rodilého mluvčího. V případě požadavku je možné výuku realizovat formou webináře nebo v kombinaci prezenční–telekonferenční výuka. Součástí programu je také rozšířená výuka prostřednictvím mobilních aplikací.

Ceny těchto kurzů se pohybují od 430 Kč/60 min

Anglická konverzace

Kurzy anglické konverzace jsou na rozdíl od obecných kurzů zaměřeny pouze na užívání jazyka v mluvené praxi. Mohou proto oslovit všechny zájemce, kteří se chtějí rozmluvit nebo potřebují tzv. udržovací kurz.

Konverzace se koná pravidelně jednou týdně. Podle úrovně jsou navrženy okruhy témat, které se vyskytují v běžné komunikaci a které mohou účastníky nejvíce zajímat (např. cestování, péče o zdraví, film, příroda aj.).

Výuku vede český lektor nebo rodilý mluvčí. V případě zájmu se lektoři mohou střídat.

English Café

Kurz English Café je otevřený pro všechny naše stávající klienty, ale i pro nové zájemce, kteří si chtějí naši výuku vyzkoušet.

English Café se koná v kavárně nedaleko naší pobočky. Smyslem tohoto kurzu je vytvořit neformální prostředí, které pomůže studentům odstranit bariéry při mluvení. Každé setkání vypisujeme nepravidelně tak, aby se výuky mohli účastnit různí studenti i lektoři. Předpokladem je vždy přibližně stejná jazyková úroveň. Témata jsou vypisována dopředu a mají vždy diskuzní ráz.

Účast lze hradit jednotlivě (lekce za 180 Kč), či předplacením permanentky na 6 lekcí (lekce za 150 Kč).

Příprava na jazykové zkoušky

Tento kurz je určen pro všechny studenty, kteří usilují o získání jazykového certifikátu (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL test, Pearson,…).

Kurz probíhá celoročně a je vyučován podle některé ze zvolených učebních sad z nakladatelství Cambridge, Macmillan či Oxford, přičemž je kladen důraz na výběr materiálů, který odpovídá současnému formátu zkoušek. Výuka je doplňována četnými testovými podklady, rozšířenou slovní zásobou a gramatickými cvičeními podle aktuální potřeby studentů.

V současné době u nás probíhají přípravy na všechny typy cambridgeských zkoušek (PET, FCE, CAE a CPE).

Rychlý start

Tento typ kurzu je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí co nejrychleji zvládnout komunikaci v běžných jazykových situacích (restaurace, dovolená a cestování, nakupování, orientace ve městě, základní vyjádření souhlasu, nesouhlasu, běžných každodenních situací při pobytu v cizí zemi či při ubytování cizince v naší zemi).

Kurz sestává z 12 90minutových lekcí a probíhá buď semestrálně, nebo v intenzivní podobě jako měsíční či kratší. Kurz je možné realizovat jak individuálně, tak skupinově. V závěru kurzu je podle zájmu studentů možné zařadit praktické ověření znalostí v komunikaci s rodilým mluvčím.

Fast Progress

Kurz Fast Progress může zajímat studenty, kteří tzv. stagnují na úrovni mírně až středně pokročilý. Je sestaven z 12 tematických okruhů a je zacílen na aktivní využívání gramatiky a slovní zásoby na pokročilejší úrovni.

Smyslem kurzu je pomoci studentům získat návyk automatické reakce v komunikaci a rozvinout jejich schopnosti přestat překládat z češtiny. Kurz sestává z 12 90minutových lekcí a probíhá buď semestrálně, nebo v intenzivní podobě jako měsíční či kratší.

Kurz je možné realizovat jak individuálně, tak skupinově. Studentům tohoto kurzu doporučujeme také účast v konverzačních kurzech English Café.

Individuální výuka a tandemové kurzy

Individuální výuka je vhodná pro klienty, kteří mají konkrétní časové požadavky či preferují vlastní tempo výuky. Výhodou těchto kurzů je velká flexibilita časová i obsahová. Cena 60minutové lekce se pohybuje od 350 Kč/hod. Bližší informace o sazbě a programu STAR pro stávající studenty naleznete v aktuální nabídce kurzů.

Tandemové kurzy jsou formou individuální výuky, které se účastní dva klienti, kteří se dělí o náklady. V případě absence jednoho ze studentů je možné přesunout výuku na jiný termín, popř. délku lekce zkrátit o její poměrnou část (např. z 90 minut na 60).

Kurzy angličtiny pro předškolní děti

Kurzy pro předškoláky jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. Délka jedné lekce je 30-45 minut podle pokročilosti dětí.

Výuku vedeme hravou a komunikativní formou. V hodinách u nás vládne nenucená atmosféra a děti se příjemně baví. Učí se reagovat na základní povely, osvojují si výběrově tematickou slovní zásobu a základní konverzační fráze, a to bez použití mateřského jazyka. Cílem těchto dětských kurzů je zprostředkovat dětem první kontakt s angličtinou  přirozenou cestou a dát jim šanci navázat na tento styl učení v pozdějších letech.

Skupinky jsou určeny pro maximální počet 6 dětí a jsou odstupňované podle úrovně.

Kurzy angličtiny pro školáky

Kurzy pro 1.-9. třídu otevíráme každý školní rok.  Nabízíme tzv. doučování, ale také nadstavbové kurzy, které slouží k zlepšení komunikačních dovedností, na které nezbývá ve škole vždy čas. Děti, které navštěvují naše kurzy, se postupně naučí používat jazyk v praktických situacích a získají potřebné sebevědomí v komunikaci.

Back To Top